Serveis de L'Escola

ÀNGLES A TIC-TAC

Anglès a Tic Tac. Mètode exclusiu d'aprenentatge.

ANGLES

INFORMÀTICA PER A NENS

Informàtica per a nens de 1 i 2 anys. Per obtenir el programari cliqueu al ordinador.

MUSICO TERÀPIA

"On fracassen les paraules, la música parla."

 

PISCINA A TIC-TAC

"Piscina per a tots".
A més cursos per a nadons i nens de fins a dos anys.

 

 

L'ESCOLA

L´Escola-Bressol Tic-Tac compta amb totes les eines professionals, personals i materials necessàries per estimular el desenvolupament físic i intel·lectual dels petits partint del criteri de que un ambient adequat ho impulsa i facilita.
La nostra tasca diària es basa en una atenció acurada i individualitzada dels nens recolzant-nos en una relació cordial de col·laboració amb les famílies dels alumnes així com en l´intercanvi diari i bidireccional d’informació.
La metodologia i programació del centre van encaminades al correcte desenvolupament de les àrees afectiva, psicomotriu, cognitiva , social . També s’estimula l’ús del llenguatge i la música.

v

S’estimula el coneixement del propi cos, amb les seves possibilitats i limitacions, adquirint progressivament autonomia en les tasques habituals. Els nens aprenen a controlar les seves necessitats, crear hàbits, i a tenir cura de la seva higiene personal.
Amb l’observació i exploració de l’entorn físic i social , reconeixent persones, objectes comuns , animals i plantes el nen aprén a respectar i a estimar.També treballem la relació amb els altres mitjançant diverses maneres de manifestació i comunicació, expressant els seus desitjos i vivències tant de forma gestual com verbal, musical i plàstica.
Es treballa també l’adquisició de les primeres responsabilitats, coneixent l’existència de normes i posant-les en pràctica.
Donem molta importància al desenvolupament i adquisició de les habilitats necessàries per poder funcionar autònomament i independentment a altres contextos (generalització), com a la pròpia casa, al parc o al col·legi quan siguin mes grans.

 

 

Av. Can Carreras, 1-3 Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona.

Tel.936354781-escola@tictacsantboi.com

Propietat de Escola Bressol Tic-Tac .

Tots els drets quedan reservats

Tic-Tac